Zdjecia

Poszukiwania podstawowe

Poszukiwania podstawowe są częścią podróży osobistej. Usługa ta obejmuje wszelkie prace poszukiwawcze związane z Państwa podrożą, które można przeprowadzić w ciągu dwóch i pół godziny. Wyniki związane są więc z dokładnością informacji, które mogą nam Państwo przekazać.

Poszukiwania podstawowe mogą dotyczyć tych samych zagadnień co szersze poszukiwania, a ponadto:

Koszty

Koszty poszukiwań podstawowych zawarte są już w cenie Państwa podróży osobistej.